Mahasiswa Fakulti Pengurusan Maklumat Universiti Teknologi MARA akan berkunjung ke Perpustakaan Pusat ITB

Mahasiswa semester akhir Fakulti Pengurusan Maklumat Universiti Teknologi MARA akan melakukan lawatan akademik ke Perpustakaan Pusat ITB pada hari Selasa, 30 Maret 2010.

Lawatan akademik ke Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung adalah salah satu aktivitas yang dilakukan pelajar-pelajar semester akhir Fakulti Pengurusan Maklumat – Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat (IS220) Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Tujuan lawatan akademik tersebut adalah sebagai satu pendedahan kepada pelajar tersebut mengenai pengurusan Perpustakaan digital yang terdapat di luar negara. Oleh itu, Perpustakaan Pusat ITB menjadi salah satu pilihan terbaik dalam program lawatan Fakulti Pengurusan Maklumat Universiti Teknologi MARA. Di samping itu juga, lawatan ini penting untuk memperkenalkan kepada pelajar kami mengenai budaya negara Indonesia umumnya dan Bandung secara lebih khusus.

Lawatan akademik mahasiswa Fakulti Pengurusan Maklumat – Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat Universitas Teknologi MARA akan diterima oleh Perpustakaan Pusat pada hari Selasa, 30 Maret 2010, jam 13.00 sampai dengan 15.30 WIB, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kepala Perpustakaan Pusat, Drs. Mahmudin, SIP dalam surat balasan nomor 119/K01.01.04/PT04/2010 tertanggal 22 Maret 2010.

Berita Terkait

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com